विचार

               blog  

                    स्वप्न पाहत होतो

                    सत्य अनुभवत होतो

                    कळत नव्हते मला

                   आयुष्य संपवत होतो

                                                शर्यत्तीच आयुष्याच्या

                                                      सतत हरत होतो

                                               मरणाच्या मार्गासाठी

                                                      योग्य ठरत होतो

                  जिंकण्याच्या निर्धाराने

                  रोज उठत होतो

                 पण अपयश जीवनाचे

                 पुसू शकत नव्हतो

                                                           हृदय बोलत होते

                                                             मन ऐकत होते

                                                 पण हरण्यासाठी आता

                                                     उरलेच काही नव्हते

                                                                                                -Omkar Joshi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s